Home
Videos uploaded by user “Piotr Wąsiewicz EUcasty”
VBox Ubuntu 01 - instalacja ubuntu 13.4 w VirtualBox-ie
 
16:55
Instalacja z pełną akceleracją 3D. Obraz Ubuntu do pobrania z: https://www.ubuntu.com/download/desktop VirtualBox z tej strony: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Oczywiście wybieramy w ustawieniach wirtualnego systemu tyle procesorów, ile rdzeni mamy w swoim komputerze.
ORACLESQL01 - instalacja Oracle EX i SQLDeveloper na Win8
 
11:23
Instalacja Oracle Express i SqlDevelopera w systemie Windows8
CLANG01 - tworzenie projektu C (C++) w codeblocks
 
03:10
Tworzymy projekt w codeblocks.
EUPROXMOX01L - instalacja proxmox w VirtualBox
 
08:30
Instalacja Proxmox w Virtualbox. Logowanie przez interfejs webowy.
EU_BASH02 - cat, find, ls *, ls ??
 
04:57
Komendy cat, find, ls *, ls ?? http://pastebin.com/jWGh3g65 Polecenia z playlisty BASH w powyżej zamieszczonym odnośniku z pastebin.
ORACLESQL02 - create table, sequence, grant on table to user
 
04:23
Kod SQL: http://pastebin.com/MEUHjwjK Tworzenie tabeli game na koncie kubus, przeglądanie jej zawartości na nowoutworzonym koncie zygmunt
EUPROXMOX02L - instalacja vm w proxmox
 
07:11
Instalacja maszyny wirtualnej vm w proxmox, które samo jest w maszynie wirtualnej czyli instalacja vm drugiego rzędu w innej vm.
Vbox Fedora - instalacja fedory na VirtualBox-ie
 
08:15
Instalacja Fedory z szybkim środowiskiem LXDE na VirtualBox-ie z typowym przyspieszeniem 3D. Obraz fedory do pobrania z: https://spins.fedoraproject.org/en/lxde VirtualBox z tej strony: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Oczywiście wybieramy w ustawieniach wirtualnej fedory tyle procesorów, ile rdzeni mamy w swoim komputerze.
EU_BASH05 - grep, sed
 
07:44
grep i sed http://pastebin.com/jWGh3g65 Polecenia z playlisty BASH w powyżej zamieszczonym odnośniku z pastebin.
EU_BASH07 ls i grep
 
06:46
Połączenie symbolem "|" ls i grep http://pastebin.com/jWGh3g65 Polecenia z playlisty BASH w powyżej zamieszczonym odnośniku z pastebin.
ORACLESQL39 - wyzwalacze trigery przed wstawieniem na każdy rekord
 
04:43
Kod SQL: http://pastebin.com/8nEZKiew Wyzwalacze trigery przed wstawieniem na każdy rekord, pierwszy ustawia klucz główny techniczny za pomocą sekwencji (w Oraclu nie ma typu kolumny autoinkrementującego się jak np. w Postgresie typ serial), drugi dodatkowo odczytuje z tabeli ilość wierszy do zmiennej maks i z jej pomocą ustawia parent_id.
VBox Gentoo 01 - Instalacja Gentoo w VirtualBox-ie - http://pastebin.com/wqSLeduH
 
44:01
Na moim kanale jest nowsza instalacja Gentoo oparta na skryptach: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiV_rNgmYjdxVe6gVi4eDUhITS-o70El1 Polecenia z wszystkich VBoxGentoo w pastebin: http://pastebin.com/wqSLeduH Instalacja Gentoo z ich ostatniego LiveDVD "END OF THE WORLD". Połączenie z Internetem i najlepiej router z dhcp jest konieczne. Instalacja doprowadza do zbootowania własnoręcznie skonfigurowanego i skompilowanego jądra i zalogowania się do własnego systemu na użytkownika guest i root. http://pastebin.com/wqSLeduH
PO_13 - C++, template w klasach
 
07:55
Zamiast typu int w klasie Int, przerabiamy ją na klasę Number z typem dowolnym T poprzez template
ORACLESQL11 -  sysdate, interval, różnica dat
 
04:32
Kod SQL: http://pastebin.com/36YBkv1q Omówienie w skrócie SYSDATE, INTERVAL, różnic dat jako liczby dni.
EUPROXMOX07L - utworzenie klustra proxmoxa
 
06:33
Utworzenie klustra proxmoxa z 4 serwerów: #NA JEDNYM SERWERZE np. proxmox1 pvecm create kluster #NA POZOSTAŁYCH SERWERACH pvecm add proxmox1
EUPROXMOX03L - konfiguracja vm drugiego rzędu
 
02:05
Konfiguracja vm drugiego rzędu - zmiana z virtio (brak modułów w kernelu vm) na zwykłe moduły karty sieciowej i dysku twardego.
EU_BASH04 - grep
 
03:25
Dalszy ciąg wyrażeń regularnych w grepie http://pastebin.com/jWGh3g65 Polecenia z playlisty BASH w powyżej zamieszczonym odnośniku z pastebin. grep -E "[0-9]*[a-z]*" wewy grep -E "[0-9]+[a-z]+" wewy grep -v -E "[0-9]+[a-z]+" wewy grep -E "[0-9]+[a-z]+" wewy grep -w -E "[0-9]+[a-z]+" wewy grep -x -E "[0-9]+[a-z]+" wewy grep -v -x -E "[0-9]+[a-z]+" wewy grep -x -E "[0-9]+[a-z]+" wewy grep -x -E "[0-9]*[a-z]+" wewy grep -w -E "[0-9]*[a-z]+" wewy grep -E "[0-9]*[a-z]+" wewy grep -E "[0-9]*[a-z]*" wewy clear
PO_01 - C++,  instalacja eclipse CDT, pierwszy projekt, debugowanie
 
05:58
Instalacja eclipse, pierwszy projekt, debugowanie
ORACLESQL21 - podzapytania
 
05:32
Kod SQL: http://pastebin.com/VG7daHnE Podzapytania po klauzulach IN, NOT IN, EXISTS i NOT EXISTS
CLANG02 - debugowanie w codeblocks
 
01:18
Ustawiamy większe litery. Opanowujemy debugowanie w codeblocks.
ORACLESQL09 - union all, minus, intersect
 
07:39
Kod SQL: http://pastebin.com/BMN6KPHf Powtórka z UNION ALL, nowe łączenie INTERSECT (zbiór wspólny), MINUS (różnica).
CLANG17 - dynamiczna alokacja pamięci
 
02:58
Kod: http://pastebin.com/U5E7manU Dynamiczna alokacja pamięci i jej zwalnianie, procedura zerująca podany w argumencie wskaźnik, a konkretnie wskaźnik do wskaźnika
EUPROXMOX12L - high-availability
 
12:30
Zakładanie maszyny wirtualnej na dysku sieciowym ceph. Migracja maszyny bez rebootu na inne serwery po odłączeniu instalacyjnego dvd. Działanie high availability po awarii serwera z działającą vm.
CLANG11 - wczytywanie zdania ze spacjami
 
02:08
Kod: http://pastebin.com/DkSkKcEg Wczytywanie zdania ze spacjami oraz dwóch liczb
ORACLESQL04 - wizualizacja przykładowej bazy HR
 
02:18
Uruchomienie Data Modelera i wizualizacja tabel w relacyjnym modelu ERD (Entity Relationship Diagram) poprzez przeciągnięcie myszą z Ctrl lub Shiftem zaznaczonych tabel
EUPROXMOX06L - konfiguracja sieci wewn. proxmoxa
 
04:28
Konfiguracja dodatkowej karty sieciowej czyli konfiguracja wewnętrznej sieci proxmoxa
EUPROXMOX09L - końcowa konfiguracja cepha
 
03:03
Końcowe ustawienia ceph dysku sieciowego: cd /etc/pve/priv/ mkdir ceph cp /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring ceph/ceph4vm.keyring cp /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring ceph/ceph4you.keyring
EUPROXMOX08L - utworzenie dysku cepha
 
13:00
Utworzenie dysku sieciowego cepha na czterech dodatkowych dyskach każdy na innym serwerze: #NA JEDNYM SERWERZE #wykonaj dla sieci cluster network pveceph init --network 10.10.10.0/24 #NA WSZYSTKICH SERWERACH pveceph createmon #NA JEDNYM SERWERZE #w /etc/pve/ceph.conf zamień proxmox na osd #oraz zamień sieć public na inną niż cluster cepha NIC1 czyli tą z NIC0 sed -i 's/proxmox/osd/g' /etc/pve/ceph.conf sed -i 's/public\ network\ =\ 10.10.10.0\/24/public\ network\ =\ 192.168.0.0\/24/g' /etc/pve/ceph.conf #dodaj konfigurację z http://pastebin.com/raw/hfhc5h5P curl http://pastebin.com/raw/hfhc5h5P | sed 's/\r$//' -zapisz do- /root/cephadd.txt cat /root/cephadd.txt -dodaj do- /etc/pve/ceph.conf echo " " -dodaj do- /etc/pve/ceph.conf ceph -s #NA WSZYSTKICH SERWERACH ceph-disk zap /dev/sdb pveceph createosd /dev/sdb #ewentualne dodanie journalu #ten sam dysk sdc dla kilku osd z tego samego serwera #ceph-disk zap /dev/sdc #pveceph createosd /dev/sdb -journal_dev /dev/sdc #NA JEDNYM SERWERZE #w GUI utwórz pool z osds ceph4you i następnie na nim storage ceph4vm typu RDB # from /etc/pve/storage.cfg #rbd: ceph4vm #monhost 10.10.10.11 10.10.10.12 10.10.10.13 10.10.10.14 #pool ceph4you -- zamiast domyślnego rdb
EUPROXMOX11L - dyski logiczne lvm, directory storage
 
02:26
Usuwanie storage lvm, tworzenie dysków logicznych lvm, podmontowywanie pod directory storage: lvcreate -L2.2GB -nvz pve mkfs.ext4 /dev/pve/vz mount /dev/pve/vz /var/lib/vz echo "/dev/pve/vz /var/lib/vz ext4 errors=remount-ro 0 1" -dopisz-do- /etc/fstab #scp *.iso 192.168.0.51:/var/lib/vz/template/iso
ORACLESQL03 - perspektywy z przywilejami i ich przegląd
 
10:51
Kod SQL: http://pastebin.com/Tb3EapVC Tworzenie tabeli player na koncie zygmunt, przeglądanie jej zawartości na koncie kubus, przegląd widoków z przywilejami i zbiorami przywilejów - rolami
EU_BASH03 - wyrażenia regularne, grep
 
03:43
Wyrażenia regularne, komenda grep http://pastebin.com/jWGh3g65 Polecenia z playlisty BASH w powyżej zamieszczonym odnośniku z pastebin.
EUPROXMOX05L - zakładanie konta użytkownika
 
01:55
Po instalacji i konfiguracji 4 serwerów zakładanie konta użytkownika.
EUCEPH01 - instalacja Centosa na trzech serwerach
 
18:22
Skrypty do instalacji: https://pastebin.com/kZX6ubYH Dźwięk coś się przycina od czasu do czasu (za daleko mikrofon, obs-studio wycina szumy :( ), przepraszam za to, jak trzeba poprawię...
PO_08 - C++, destruktory, wirtualne destruktory
 
04:09
Uporządkowanie spraw destruktorów i pierwszy kontakt z wirtualnym konstruktorem w klasie bazowej
ORACLESQL38 - tworzenie tabel i wstawianie danych, plsql procedury
 
08:23
Kod SQL: http://pastebin.com/3jFraj4f Tworzenie tabel (create table), wstawianie danych (insert into values), aktualizacja danych (update set where), pierwsze plsql procedury: resetująca sekwencje i wstawiająca dane
ORACLESQL14 - group by, over (partition by)
 
03:19
Kod SQL: http://pastebin.com/9aDLJKkf Zapytania agregujące np. liczące, sumujące w grupach np. liczące ludzi w poszczególnych krajach z użyciem group by jak i over ( PARTITION BY)
EUPROXMOX10L - repliki: size i min_size
 
09:10
Wyjaśnienie mechanizmu działania replik, znaczenie parametrów: size i min_size, ustawianie poola i na nim storage.
CLANG10 - wczytywanie słowa, scanf
 
01:37
Kod: http://pastebin.com/DU6yRDJw Wczytywanie łańcucha znaków scanf
ORACLESQL07 - złączenie tabel w zapytaniu
 
11:58
Kod SQL: http://pastebin.com/rS35e4J1 Złączenie tabel w zapytaniu poprzez przyrównanie klucza obcego do głównego lub na odwrót.
PO_05 - C++, struktura, a klasa, sekcja prywatna i publiczna
 
02:34
Struktura, a klasa, sekcja prywatna i publiczna
ORACLESQL30 - connect by order by siblings i with search depth
 
02:22
Kod SQL: http://pastebin.com/SQqMhaeU Sortowanie w głąb dla klauzul with (search depth) i connect by (order by siblings)
EU_BASH08 - kolejne skrypty, for
 
06:06
Piszemy kolejne skrypty, a w nich pętla for http://pastebin.com/jWGh3g65 Polecenia z playlisty BASH w powyżej zamieszczonym odnośniku z pastebin.
EU_ANDROID02 wykłady programowanie android cz. 02
 
05:32
UWAGA!!! W EU_ANDROID17 dodałem omówienie nowego ADT. Tutaj jest omówiona starsza wersja. Instalacja SDK, uruchomienie emulatora komórki, przykładowa aplikacja demo wybrana z oficjalnego API Link bezpośredni: http://youtu.be/T2Jznh-FosE
EU_BASH01 - wstęp ls , pwd, cd, mkdir, touch, nano
 
04:34
Wstęp i zastosowanie ls , pwd, cd, mkdir, touch, nano http://pastebin.com/jWGh3g65 Polecenia z playlisty BASH w powyżej zamieszczonym odnośniku z pastebin.
EU_KERNEL01
 
06:24
Rozpakowanie źródeł jądra linuxa linux-3.7.tar.bz2 do katalogu /usr/src/linux uruchamiamy konfigurację domyślną: make defconfig i dodajemy sterowniki w tym przypadku wszystkie z wybranych opcji, gdyż nie wiem jakie komputery (płyty główne, karty grafiki - posiadacie)
CLANG05 - unsigned char, long, double
 
05:55
Kod: http://pastebin.com/w20eymKy Poznajemy zmienne unsigned char, long, double, long double oraz zakres unsigned char
EUGENTOOLS02 - spis treści z minutami filmu w opisie!
 
29:18
Sprawna instalacja Gentoo za pomocą autorskich skryptów: https://github.com/pwasiewi/gentools 2-8 etapy instalacji nagrane wcześniej jako migawki i omówione. Cały proces instalacji trwa około 6 godzin. 0:37 Co to za skrypt vex? 2:57 Co to za skrypt vix? 3:28 Co to za skrypt vep? 3:52 Co to za skrypt vip? 4:43 Co to za skrypt veu? 4:48 Co to za skrypt viu? 6:31 Uruchamiamy drugi etap bezpośrednio na hoście v a 2host 8:23 3etap poczatek 9:26 Co to za skrypt vic? 11:14 3etap opis w trakcie e w bez korekcji flag lub nowszych wersji pakietów 13:18 3etap v a 3host 15:40 3etap koniec upgradu systemu z nowymi flagami 16:29 4etap początek 20:41 5etap layman 23:56 6etap kompilacja qtwebkit na jednym rdzeniu 26:02 6etap skompilowany qtwebkit 26:44 7etap środowisko plasma 27:32 8etap dodatkowe pakiety
VBox Gentoo 07 - zmiana na najnowszy gcc, system update i Xwindow, openbox
 
16:44
Na moim kanale jest nowsza instalacja Gentoo oparta na moich skryptach: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiV_rNgmYjdxVe6gVi4eDUhITS-o70El1 Zmiana gcc na najnowszy gcc-4.8.1 związana z uruchomieniem gcc-config, source /etc/profile, fix_libtool, rekompilacją glibc oraz binutils. Następnie update całego systemu, instalacja xorg-server oraz openbox. Konfiguracja openboxa, a konkretnie większe fonty w xtermie. Polecenia na stronie http://pastebin.com/wqSLeduH i poniżej: emerge =gcc-4.8.1 dispatch-conf gcc-config -l gcc-config 2 source /etc/profile; env-update fix_libtool_files.sh 4.6.3 emerge -C gcc-4.6.3 eselect news list eselect news read 1 eselect news read all eselect news list emerge glibc dispatch-conf emerge binutils emerge --sync emerge -1 portage dispatch-conf emerge -uND system vim /etc/portage/make.conf #dodać do USE flagę X emerge -uND system dispatch-conf emerge -u xorg-server dispatch-conf emerge -u xorg-server emerge openbox emerge xterm xclock xrandr vim .xinitrc #exec openbox startx xterm -fn 10x20 emerge epm epm -ql openbox vim /etc/xgd/openbox/menu.xml
ORACLESQL10 - null, nvl, coalesce
 
04:12
Kod SQL: http://pastebin.com/VpK7RmWL Przykłady zapytań do tabel z wartościami null tzn. brakiem danych, COALESCE, NVL, NULL w Oracle jako pusty tekst.